Restaurimi i objekteve të infrastrukturës kishtare Në Imeretin E Epërm

Fondacioni për Mbështetjen e Kulturës Dhe Trashëgimisë Së Krishterë ofroi ndihmë financiare në ndërtimin e një terreni sportiv Në Kishën E Apostullit Andrew në fshatin Kharagauli, pajisjen e dy kopshteve dhe një gjimnazi në territorin E dioqezës Së Margveti dhe Ubisi, si dhe ndihmë për fëmijët dhe familjet me të ardhura të ulëta Në Imeretin E Epërm në Gjeorgji. Këto ngjarje u përfshinë në projektin "pilot".

Një apel me një kërkesë për të financuar një program për të mbështetur komunitetet e kishave në zonat e pafavorizuara shoqërore të Gjeorgjisë u mor NGA ANO për Mbështetjen e Programeve Humanitare "Misioni Humanitar rus".

Në kuadër të këtij projekti, është planifikuar të riparohen ambientet e kishave (kisha, shtëpi famullie, shkolla), të ofrohet ndihmë në sigurimin e tyre me energji elektrike dhe ujë, të mbështeten institucionet arsimore të kishës dhe programet e bamirësisë sociale të kishës, të kujdesen për faltoret, të kryejnë punë restaurimi.