Piktura E Kishës Së Shën Sofisë, Urtësia E Zotit, Në Varshavë

Kisha E Shën Sofisë, Urtësia e Zotit, në Varshavë mori fonde nga Fondacioni për Mbështetjen e Kulturës Dhe Trashëgimisë Së Krishterë për të përfunduar punën ndërtimore dhe punën në pikturën e brendshme të tempullit. Kryetari I Departamentit për Marrëdhëniet E Jashtme Kishtare të Patriarkanës Së Moskës, Mitropoliti Hilarion I Volokolamsk, kërkoi Fondin për financim.

Kisha E Shën Sofisë, e ndërtuar në vitet 2015-2020, u bë famullia E tretë Ortodokse aktive në Varshavë. Gjatë politikës anti-Ortodokse të" polonizimit " në vitet 1918-1939, shumica e kishave Ortodokse në Varshavë u shkatërruan, kështu Që Kisha E Shën Sofisë është e rëndësishme për Ortodoksët e kryeqytetit Të Polonisë.

Një ekip piktorësh ikonash ukrainas vepron si interpretues i veprave artistike. Data e planifikuar e përfundimit është Maji 2022.