Krijimi i një faqe në internet që mbulon aktivitetet e jashtme të Kishës Ortodokse ruse

Krijimi i një faqe interneti që mbulon aktivitetet e jashtme të Kishës Ortodokse ruse

Fondacioni Për Mbështetjen E Kulturës Dhe Trashëgimisë Së Krishterë ka financuar krijimin e një faqe të re të departamentit të Departamentit Për Marrëdhëniet E Jashtme Të Kishës (DECR) Patriarkana E Moskës, e cila u jep përdoruesve të huaj një ide adekuate për jetën e Kishës Ortodokse ruse dhe pozicionet e saj për çështjet kryesore (https://mospat.ru/ru/).

Krijimi i një portali të ri Modern Të Internetit në dhjetë gjuhë (rusisht, ukrainisht, Myk, greqisht, arabisht, anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht, spanjisht) ishte për shkak të nevojës për të përmbushur kërkesat, qëllimet dhe objektivat e reja në mjedisin e informacionit, si dhe për të siguruar qasje në zgjidhjet moderne organizative, teknologjike dhe mediatike.