Rregullimi I Manastirit Alexander Nevsky Në Uglevik

Fondacioni për Mbështetjen e Kulturës Dhe Trashëgimisë Së Krishterë siguroi mbështetje financiare për përfundimin e ndërtimit të ndërtesës së manastirit për nder të Princit Të Shenjtë Aleksandër Nevskit në qytetin Ugljevik në Republikën Srpska (Bosnje Dhe Hercegovinë). Ndërtesa e manastirit është planifikuar të strehojë Qendrën Shpirtërore dhe Kulturore të Miqësisë serbo-ruse në tempull.

Aktualisht, Fondacioni ka financuar fazën e parë të punës, duke përfshirë përfundimin e ndërtimit të Qendrës dhe instalimin e çatisë së kambanës së manastirit. Pas përfundimit të punës aktuale, është planifikuar të financohen fazat e mëposhtme, të cilat përfshijnë përfundimin e punimeve të brendshme në ndërtesën E Qendrës, përfshirë pikturimin e mureve nga artistë rusë, rregullimin e territorit të manastirit.