Nxënësit e shkollës Banja Luka morën dhurata
Përkthimi automatik i procesverbalit korrigjohet nga autori

Studentët e shkollës Banja Luka, të cilët studiojnë rusisht, morën dhurata të paharrueshme

Më 30 nëntor 2023, LADA AUTO d.o.o. në Banja Luka (Bosnje dhe Hercegovinë) paraqiti pajisje shkollore për nxënësit e Shkollës Fillore Ivo Andrich në Banja Luka. Të gjithë nxënësit e klasës së gjashtë që studionin rusisht morën një set dhuratash të përbërë nga një fletore, një fjalor, faqeshënues për libra, orare mësimi dhe Një Bluzë.

Rusishtja ruse është e rëndësishme dhe mundësitë që sjell njohja e gjuhës ruse në botën e biznesit, përfaqësuesit e kompanisë, të udhëhequr nga Drejtori Zeljko Cheich, vendosën të mbështesin të gjithë studentët që studiojnë rusisht. Mësuesja e gjuhës ruse Milica Sharic, nga ana tjetër, ndihmoi në krijimin e mjeteve shkollore. Në shenjë mirënjohjeje, nxënësit së bashku me mësuesin krijuan një panel.

Fushata ka për qëllim forcimin e marrëdhënieve kulturore dhe miqësore ndërkombëtare midis Rusisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, në veçanti, forcimin e lidhjeve midis Kishës Ortodokse ruse dhe Dioqezës Së Banja Lukës të Kishës Ortodokse serbe.