Përkthimi automatik i procesverbalit korrigjohet nga autori

Koncerti festiv u mbajt Në Kishën E Shën Sofisë Së Urtësisë Së Zotit Në Varshavë

Koncerti festiv u mbajt Në Kishën E Shën Sofisë Së Urtësisë së Zotit në Varshavë (Poloni) më 23 janar 2022. Grupet korale performuan këngët E Krishtlindjeve.

Koncerti u ndoq nga kori i fëmijëve dhe të rinjve të famullisë, kori Ortodoks I Etiopisë Ortodokse Tewahedo Mezmur, kori i kapelës Së Shën Gregorit Peradze, si dhe kori me emrin E Shën Roman Këngëtarit Të Ëmbël.

Foto: http://hagiasophia.waw.pl/