Përkthimi automatik i procesverbalit korrigjohet nga autori

Këshilli I Peshkopëve të Kishës Ortodokse ruse është shtyrë për Në Maj 2022

Këshilli I Peshkopëve i Kishës Ortodokse ruse, i cili do të mbahej në nëntor, është shtyrë për Në Maj të vitit 2022. Kjo rezolutë u miratua nga Sinodi I Shenjtë i Kishës Ortodokse ruse.

"Më 15 tetor 2021, anëtarët E Sinodit Të Shenjtë, pasi diskutuan situatën në zhvillim për shkak të situatës së vështirë epidemike me anë të komunikimit në distancë, vendosën të shtyjnë Këshillin E Peshkopëve të Kishës Ortodokse ruse Në Maj 2022, pasi kishin përcaktuar datat e takimeve të tij në 26-29 Maj", thuhet në mesazh.

Siç është raportuar më parë, më 29 dhjetor 2020, Sinodi I Shenjtë i Kishës Ortodokse ruse vendosi të mbajë Një Këshill Peshkopësh nga 15 nëntori deri më 18 nëntor 2021. Këshilli I Mëparshëm I Peshkopëve zgjati nga 29 nëntori deri më 2 dhjetor 2017.

Foto: Oleg Varov, https://foto.patriarchia.ru/