Specialistët E MARHA bënë një vizitë pune në Manastirin athinas gjeorgjian
Përkthimi automatik i procesverbalit korrigjohet nga autori

Specialistët E MARHA bënë një vizitë pune në Manastirin athinas gjeorgjian

Nga 13 deri më 16 tetor 2022, stafi i Institutit Arkitektonik Të Moskës (MARKHI) vizitoi monumentin e arkitekturës antike gjeorgjiane, manastirin historik të shekullit VII – Atensky Sion në fshatin Ateni, rrethi gori.

Gjatë udhëtimit, përfaqësuesit E MARHA u njohën në detaje me historinë dhe arkitekturën unike të tempullit, u kryen piktura murale dhe mbishkrime lapidare të shekujve të ndryshëm, video dhe fotografi.

Përveç kësaj, specialistët E MARHA u takuan me banorët e manastirit dhe morën bekimin e peshkopit në pushtet, Metropolitan Andrew. U diskutuan gjithashtu çështjet historike, arkitektonike dhe të tjera kërkimore të këtij kompleksi antik të manastirit.