Përkthimi automatik i procesverbalit korrigjohet nga autori

Një dokumentar i ri për Kishën E Jeruzalemit u shfaq në kanalin Televiziv Kultura

Më 28 prill 2021, të mërkurën E madhe, një film i ri dokumentar "Kisha E Jeruzalemit", i krijuar me pjesëmarrjen e Fondacionit për Mbështetjen e Kulturës Dhe Trashëgimisë Së Krishterë, u shfaq në kanalin TELEVIZIV shtetëror "Kultura".

"Kisha E Jeruzalemit është Kisha Më e vjetër dhe E para Ortodokse", thotë autori dhe prezantuesi i filmit, Metropolitani Hilarion i Volokolamsk. - Ajo u themelua Nga Vetë Zoti Jezu Krisht dhe në këtë kuptim quhet me të drejtë Nëna e të gjitha Kishave. Në një nga vargjet e kryera Në Mbrëmësoren e së dielës, këndohet: "Gëzohu, sion i shenjtë, Nëna e Kishave, vendqëndrimi I Perëndisë, ti je i pari që pranon faljen e mëkateve me anë të ringjalljes."Ne po flasim këtu për Sionin, domethënë Jeruzalemin. Pikërisht këtu u zhvilluan ngjarjet kryesore të historisë së ungjillit – gjyqi i Jezu Krishtit, kryqëzimi dhe varrimi i tij. Dhe ishte Bashkësia E dishepujve Të Jeruzalemit që e panë Për herë të parë Shpëtimtarin e ringjallur. Nga këtu, Nga Jeruzalemi, lajmi i ringjalljes së Krishtit u përhap në të gjitha cepat e tokës."

Në një intervistë ekskluzive të dhënë posaçërisht për filmin, Lumturia E Tij Patriarku Theophilus I Jeruzalemit thotë: "Jeruzalemi është vendi i mishërimit të besimit Tonë Të Krishterë dhe mishërimit të historisë Së Shenjtë. Ky është vendi ku një person takon Perëndinë, dhe për këtë Arsye Jeruzalemi mund të quhet kryeqyteti i jetës shpirtërore botërore. Dhe misioni ynë këtu është ruajtja dhe rritja e jetës shpirtërore, në mënyrë që historia e shenjtë të mos bëhet diçka e shkuar prej kohësh, por të mbetet një pjesë e jetës sonë të përditshme, e ardhmja jonë, pjesë e besimit tonë në Ringjalljen e Fjalës, Zotit Të Kryqëzuar Jezu Krisht."

Pjesëmarrës të tjerë në film përfshijnë Kryepeshkopin Theodosius Të Sebaste, klerikë, monastikë dhe njerëz laikë të Kishës së Jeruzalemit. Ata tregojnë për mënyrën se Si Kisha Më e vjetër E Krishterë, kujdestari i Varrit Të Shenjtë dhe faltoreve Të Tjera Të zakonshme Të Krishtera, jeton sot. Filmi u xhirua Në Kishën E Varrit Të Shenjtë, kishat dhe manastiret e tjera në Jeruzalem, në Lavrën e Shën Savës Të Shenjtëruar, në manastirin E Shën Gjergjit Hozevit, në vendet e shenjta Të Galilesë dhe Samarisë.

Filmi është xhiruar nga studio "Neofit".

Dokumentarin mund ta shikoni edhe Në YouTube në [link] (https://youtu.be/FzVQHzksJiU).