ზემო იმერეთში საეკლესიო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა

ქრისტიანული კულტურისა და მემკვიდრეობის მხარდაჭერის ფონდმა ფინანსური დახმარება გაუწია სოფელ ხარაგაულში ანდრია მოციქულის სახელობის ეკლესიაში სპორტული მოედნის მშენებლობას, მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის ტერიტორიაზე ორი საბავშვო ბაღისა და გიმნაზიის აღჭურვას, ასევე საქართველოში ზემო იმერეთში მცხოვრები ბავშვებისა და დაბალშემოსავლიანი ოჯახების დახმარებას. ეს მოვლენები" საპილოტე " პროექტში შედიოდა.

საქართველოს სოციალურად დაუცველ რაიონებში საეკლესიო თემების მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსების მოთხოვნით მიმართვა ჰუმანიტარული პროგრამების "რუსული ჰუმანიტარული მისიის" მხარდაჭერისთვის ANO-სგან მიიღეს.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საეკლესიო ნაგებობების (ეკლესიები, სამრევლო სახლები, სკოლები) შეკეთება, მათი ელექტროენერგიითა და წყლით უზრუნველყოფაში დახმარების გაწევა, საეკლესიო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ეკლესიის სოციალური საქველმოქმედო პროგრამების მხარდაჭერა, სალოცავებზე ზრუნვა, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება.