Ataerkil Al-hüsn Hastanesi'nin ekipmanlarının sağlanması

Hristiyan kültür ve miras destek Fonu, humus eyaletindeki Patrik al-Hosn Hastanesi'nin yeni bölümlerinin donatılması için modern tıbbi ekipmanların finansmanına ve tedarikine yardımcı olmuştur.

El-hüsn Patrik Hastanesi, ayn Azüz köyünün yakınındaki Antiokya Ortodoks Kilisesi'nin Accara piskoposluğu'nda yer almaktadır. Hastane, çok çeşitli tıbbi ve teşhis hizmetleri sunmaktadır ve Antakya Patrikhanesi'nin desteği ve himayesi ile hayır kurumları da dahil olmak üzere etkinlikler düzenlemektedir.

Defalarca Rus resmi ve manevi kişiler hastaneyi ziyaret ettiler, ilaç ve tıbbi ekipmanlarla yardım sağladılar.

Vakfın desteğiyle kısa sürede al-hüsn Hastanesi'ne tıbbi ekipman satın alıp tedarik edebildik.