Varşova'da Sofya Tapınağı, Tanrı'nın bilgeliği, boyama

Varşova'daki Tanrı'nın bilgeliği olan Ayasofya Tapınağı, tapınağın iç duvar resmi üzerine inşaat çalışmaları ve çalışmalarının tamamlanması için Hıristiyan kültür ve mirasını destekleme Vakfı'ndan fon aldı. Moskova Patrikhanesi, Büyükşehir Volokolamsky Hilarion'un dış kilise ilişkileri Bölümü Başkanı Fona fon tahsis edilmesini istedi.

2015 – 2020 yıllarında inşa edilen Ayasofya Tapınağı, Varşova'daki üçüncü Ortodoks Cemaati oldu. 1918-1939 yılları arasında «polonizasyon» anti-Ortodoks politikası sırasında. Varşova Ortodoks tapınaklarının çoğu tahrip edildi, Bu nedenle Sofya Tapınağı Polonya'nın Ortodoks başkenti için önemlidir.

Bir sanatçı olarak sanat eserleri Tugay Ukraynalı ikon ressamlar. İşlerin tamamlanması için planlanan son tarih 2022 olabilir.