Alexander Nevsky Manastırının Karbonhidratta düzenlenmesi

Hristiyan kültür ve mirasın destek Fonu, Sırp Cumhuriyeti (Bosna Hersek) ' de bulunan Carbik'te bulunan kutsal Prens Alexander Nevsky onuruna manastırın inşasının tamamlanmasında maddi destek sağladı. Manastır Kolordu kilisede Sırp-Rus dostluğunun manevi ve kültürel merkezinin yerleştirilmesi planlanmaktadır.

Şu anda, fon, merkezin inşasının tamamlanması ve manastır çan kulesinin çatısının düzenlenmesi de dahil olmak üzere, çalışmaların ilk aşamasını finanse etmektedir. Devam eden çalışmaların sonunda, Rus sanatçıların duvarlarının boyanması, manastırın topraklarının düzenlenmesi de dahil olmak üzere, Merkez binasındaki iç çalışmaların tamamlanmasını içeren aşağıdaki aşamaların finansmanı planlanmaktadır.