Bulgaristan'daki John Rylsky Manastırı'nın katedralindeki duvar resimleri
Kaydın otomatik çevirisi yazar tarafından ayarlandı

Bulgaristan'da Bulgar Ataerkilliğinin restorasyonundan bu yana 69 yıl kutlandı

Bulgar Ortodoks Kilisesi, 10 Mayıs'ta Bulgaristan'ın beş asırlık Türk köleliğine girdiğinde varlığı 14. yüzyılın sonunda sona eren Bulgar Ataerkilliğinin restorasyonunun yıldönümünü kutladı.

Zaten Rönesans'ta Bulgar dini figürlerinin Bulgar Ataerkilliğini yeniden inşa etmek için kasıtlı eylemleri başladı. Buna yönelik ilk adım, 1870 yılında Konstantinopolis'te bir lokasyona sahip bir Bulgar eksarşisinin kurulmasıydı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Bulgaristan'da kalan 30 yılını kalıcı bir Bulgar Exarchate başkanı olmadan geçirmek mümkün oldu. 22 Şubat 1945'te Ortodoks Kilisesi'nin kız kardeşlerinin yardımıyla, birkaç on yıl boyunca Exarchate'in normal kiliseler arası ilişkilerini engelleyen bir bölünme ortadan kaldırıldı. Konstantinopolis Patrikhanesi, Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin otokefalisini özel bir tomos olarak tanıdı.

1950'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin Tüzüğü, sanatta geliştirilmiştir. 1 «kendi kendini yöneten Bulgar Ortodoks Kilisesi» ne «Ataerkillik» denir.

3 Ocak 1953 tarihli toplantısında, Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin Sinodunun «8 Mayıs'ta, Yerel Kilisenin ataerkil onurunu restore etmek ve bir Primat-Patriğin seçilmesi için bir Kilise-Halk Meclisi toplanmasına» karar vermesi kararlaştırıldı.

Aşağıdaki Ortodoks kiliselerinin heyetleri bu büyük kilise-halk kutlamasına Sofya'ya geldi: Leningrad Büyükşehir (St. Petersburg) ve Novgorod Gregory liderliğindeki Rus; Patrik Justinian liderliğindeki Romen; Primat Metropolitan Macarius liderliğindeki Polonya; Büyükşehir Eleffery liderliğindeki Çekoslovakya. İskenderiye, Antakya, Kudüs, Gürcü, Sırp ve Hellad Kiliseleri de kutlamalara temsilcileri aracılığıyla veya telgraf ve yazılı selamlar yoluyla katıldılar.

Tüzüğe göre (8-10 Mayıs) toplanan üçüncü Kilise-Halk Katedrali, Bulgar Kilisesi'nin ataerkil statüsünü eski haline getirdi ve 10 Mayıs'ta Filibe'nin en Büyük Metropolitan Kirilini Kutsal Sinod Başkan Yardımcısı ve Bulgar ve Sofya Büyükşehir Patriği Başkan Yardımcısı olarak seçti.

Entronizasyon, devlet ve kültür kamuoyunun temsilcilerinin, yabancı delegasyonların ve çok sayıda inananın huzurunda, Aziz Alexander Nevsky'nin anıtı'nın Patriği Katedrali'nde tapınağın seçilmesinden hemen sonra gerçekleşti.

Yeni restore edilen Bulgar Patrikhanesi tüm Ortodoks kiliseleri tarafından tanınmaktadır. Onun öncüsü, karşılıklı kardeş mesajlar ve ziyaretler yoluyla onlarla canlı bir bağ kurar. İlk rahiplik, kilise-aydınlatıcı, pastoral ve bilimsel faaliyetleriyle, Hıristiyan dünyasında, ülkenin ve yurtdışındaki geniş kültürel kamuoyu arasında geniş bir üne kavuşmuştur. Bulgar Kilisesi'nin prestiji hem Ortodoks hem de ortodoks olmayan Hıristiyan kiliseleri ve örgütleri arasında ve dünya topluluğu arasında artmaktadır.

Kutsal Patrik Kiril'in (7 Mart 1971) kutsanmış ölümünden sonra, en yeni kilise tarihimizdeki en uzun ömürlü Bulgar Patriği olarak kalan Bulgar Patriği Maxim onun değerli yardımcısıydı.

24 Şubat 2013'te Patrik Seçim Kilisesi Katedrali'nde, Russian Neofit Metropolitan Bulgar Patriği seçildi.