Обнова објеката црквене инфраструктуре у горњој Имеретији

Фондација за подршку хришћанској култури и наслеђу пружила је финансијску помоћ у изградњи спортског терена у цркви апостола Андреја у селу Харагаули, опремању два вртића и гимназије на територији епархије Маргвети и Убиси, као и помагању деци и породицама са ниским примањима на територији горње Имеретије у Грузији. Подаци о догађају ушли су у" пилот " пројекат.

Жалба за финансирањем програма подршке црквеним заједницама у социјално угроженим подручјима Грузије добијена је од АНО-а за подршку хуманитарним програмима Руске хуманитарне мисије.

У оквиру овог пројекта планира се реновирање црквених просторија (храмови, жупне куће, школе), пружање помоћи у пружању електричне енергије и воде, пружање подршке црквеним образовним институцијама и социјалним добротворним програмима цркве, брига о светињама, рад на рестаурацији.