אוסף החומרים "אורתודוקסיה עולמית: עליונות וקתדרלה לאור האמונה האורתודוכסית"
תרגום אוטומטי של הרשומה מותאם על ידי המחבר

אוסף ההליכים של הכנס "אורתודוקסיה עולמית: עליונות וקתדרלה לאור האמונה האורתודוכסית" פורסם

בבית ההוצאה לאור "הכרה" יצא לאור אוסף חומרים של הועידה הסינודלית של הוועדה המקראית-הדתית "אורתודוקסיה עולמית: ראשונה וקתדרלה לאור הדת האורתודוקסית", שהתקיימה ב-16-17 בספטמבר 2021 במוסקבה.

בנאום הפתיחה שלו בכנס שפתח את האוסף, הפטריארך הקדוש קיריל ציין כי המצב במשפחת הכנסיות האורתודוקסיות משקף את המשבר שכיסה אותה. למשבר זה יש היבטים שונים, אחד המשמעותיים ביותר הוא האיום על האורתודוקסיה:

"כראש הכנסייה הרוסית האורתודוכסית, המחויב לדאוג לשמירה ולחיזוק היחסים עם כל הכנסיות האורתודוכסיות המקומיות, אינני יכול שלא לחוות כאב אישי ממה שקורה ביחסינו עם הפטריארכיה של קונסטנטינופול ועם אותן כנסיות שנשאבו על ידו בהכרה בכנסייה האוקראינית האוטוצפלית כביכול, המייצגת למעשה לא יותר מאשר לגיטימציה לפיצול הכנסייתי."

האוסף כלל דוחות של פטרולוגים זרים ומקומיים, תיאולוגים והיסטוריונים של הכנסייה, המוקדשים למגוון רחב של נושאים רלוונטיים הקשורים למצב העניינים המודרני בכנסיות האורתודוכסיות המקומיות: הבנת מבנה האורתודוקסיה האוניברסלית; ראשוניות וקתדרלה; היחס בין המבנה הקנוני של הכנסייה למעשים בתחום ניהול הכנסייה וכו'.

הספר יהיה שימושי להעמקת הידע בנושא פטריסטיקה, היסטוריה כנסייתית, תיאולוגיה דוגמטית, אנתרופולוגיה נוצרית וכן בהכנת סטודנטים להתמחויות תיאולוגיות, היסטוריות-פילוסופיות, היסטוריות, תרבותיות ודת.

ההוצאה לאור בוצעה תחת עריכתו הכללית של יו "ר ה-SBBK, מיטרופוליט בודהאפשט והונגריה, אילאריון (אלפייב), בתמיכה כספית של ארגון ללא מטרות רווח"קרן תמיכה בתרבות נוצרית ומורשת".